Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Bestemme 3D strømningsfelt via Multi-kamera lysfeltet Imaging
 
Click here for the English version

Bestemme 3D strømningsfelt via Multi-kamera lysfeltet Imaging

Article doi: 10.3791/4325
March 6th, 2013

Summary March 6th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En teknikk for å utføre kvantitativ tre-dimensjonale (3D) avbildning for en rekke væskestrømninger presenteres. Bruke begreper fra området of Light Felt Imaging, rekonstruere vi 3D volumer fra matriser med bilder. Våre 3D resultater spenner over et bredt spekter, inkludert hastighet felt og multi-fase boblestørrelse distribusjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter