Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Körning Simulering på kliniken
 
Click here for the English version

Körning Simulering på kliniken: Testa Visual undersökande beteende i vardagliga sysslor hos patienter med Synfältsdefekter

Article DOI: 10.3791/4427
September 18th, 2012

Chapters

Summary September 18th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Patienter med visuella underskott efter stroke rapport om olika begränsningar i det dagliga livet mest sannolikt på grund av varierande kompensatoriska strategier, som är svåra att skilja i klinisk rutin. Vi presenterar en klinisk uppställning som tillåter mätning av olika kompenserande huvud och ögon-rörelse-strategier och utvärdera deras inverkan på körförmågan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter