Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utarmning av ribosomalt RNA för Mosquito Gut Metagenomic RNA-seq
 
Click here for the English version

Utarmning av ribosomalt RNA för Mosquito Gut Metagenomic RNA-seq

Article DOI: 10.3791/50093
April 7th, 2013

Chapters

Summary April 7th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En ribosomalt RNA (rRNA) utarmning protokoll utvecklades för att berika budbärar-RNA (mRNA) för RNA-punkter i mygga tarmen metatranscriptome. Exempel specifika rRNA sonder, som används för att avlägsna rRNA via subtraktion, skapades från mygga och dess mikrober gut. Utförande av protokollet kan resultera i avlägsnande av ungefär 90-99% av rRNA.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter