Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Gene Svällning Använda Gal4 i Zebrafish
 
Click here for the English version

Gene Svällning Använda Gal4 i Zebrafish

Article DOI: 10.3791/50113 13:34 min
September 29th, 2013

Chapters

Summary September 29th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver metoden för genfälle insertionsmutationer använder Gal4-VP16 som den primära reporter och GFP / RFP som sekundära reportrar i zebrafisk. Ungefär en av tio högt uttrycker F0 fisk avkastnings genfälla avkomma co-uttrycker GFP och RFP. Screeningen kan lätt skalas för att anpassa sig till storleken på det laboratorium som utför insertionsmutationer skärmen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter