Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

İlaç-hedef Etkileşimleri ve Antibakteriyel Direnç Algılama Nanomekaniğe
 
Click here for the English version

İlaç-hedef Etkileşimleri ve Antibakteriyel Direnç Algılama Nanomekaniğe

Article doi: 10.3791/50719
October 25th, 2013

Summary October 25th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Antibiyotiklere kazanılmış dayanıklılık, önemli bir halk sağlık sorunu olduğunu ve şu anda insan yaşamı için en büyük tehditlerden biri olarak DSÖ tarafından sıralanır. Burada dirençli bakterilerin ilaca karşı yeni ve güçlü ajanların keşfi için kritik antibakteriyel direnç ölçmek için konsol teknoloji kullanımı açıklanmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter