Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

El Yazısı Analizi Psikoz Yüksek Risk nöroleptiğe Naif Ergenlerde Spontan diskinesiyas gösterir
 

El Yazısı Analizi Psikoz Yüksek Risk nöroleptiğe Naif Ergenlerde Spontan diskinesiyas gösterir

Article doi: 10.3791/50852
November 21st, 2013 Usage Statistics

Summary November 21st, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

El yazısı analizi yazılımı anlamlı hareket bozuklukları ölçüm mevcut araçları geliştirir. Psikoz ve sağlıklı kontrol riski Bireyler diskinezi test etmek için el yazısı görevleri tamamladı. Sonuçlar psikoz sergi diskinezi riski gençlik ve el yazısı analizinde erken tanımlama çabalarının daha geniş yayılmasına katkıda olabileceğini düşündürmektedir

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter