Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Handskrift analys indikerar Spontana Dyskinesier i neuroleptika Naiva Ungdomar med hög risk för psykos
 
Click here for the English version

Handskrift analys indikerar Spontana Dyskinesier i neuroleptika Naiva Ungdomar med hög risk för psykos

Article DOI: 10.3791/50852-v 05:52 min November 21st, 2013
November 21st, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Handskrift analysprogram förbättrar väsentligt på befintliga mätinstrument rörelsestörningar. Individer med risk för psykos och friska kontroller avslutade handskrifts åtgärder för att testa för dyskinesi. Resultaten tyder på att ungdomar i riskzonen för psykos utställning dyskinesi och att handskrift analys avsevärt kan bidra till ökad spridning av tidiga insatser för identifiering

Tags

Beteende schizofreni störningar med psykotiska drag psykologi kliniska psykopatologi beteendevetenskap Movement avvikelser Ultra High Risk psykos handskrift dator tablett dyskinesi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter