Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Partiklar utan Box
 
Click here for the English version

Partiklar utan Box: Brush-första syntes av fotodegraderbara PEG Star Polymers under normala förhållanden

Article DOI: 10.3791/50874-v 06:56 min October 10th, 2013
October 10th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Poly (etylenglykol) (PEG) för borstarmen stjärnpolymerer (BASPs) med smala massfördelningar och avstämbara nanoskopstorlekar syntetiseras in via ringöppnande metates-polymerisation (ROMP) av en PEG-norbornen makromonomer följt av överföring av portioner av den erhållna levande borste initiativtagare till flaskor som innehåller varierande mängder av en stel, foto-klyvbara bis-norbomen tvärbindningsmedel.

Tags

Kemi kemiteknik nanopartiklar Polymers Drug Delivery Systems polymerisation polymerer Biomedicinsk och Dentala material borsta först polyetylenglykol fotodegraderbara ringöppning metates polymerisation borsta polymer stjärnpolymer drug delivery gelgenomträngningskromatografi arm först kärna funktionella fotoklyvbar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter