Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Systemisk Injektion av neurala stamceller / stamceller hos möss med kronisk EAE
 
Click here for the English version

Systemisk Injektion av neurala stamceller / stamceller hos möss med kronisk EAE

Article doi: 10.3791/51154
April 15th, 2014

Summary April 15th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transplantation av neurala stam / progenitorceller (NPC) har stora löften i regenerativ neurologi. Den systemiska leverans av NPCs har förvandlats till en effektiv, låg invasiva, och terapeutiskt mycket effektivt protokoll för att leverera stamceller i hjärnan och ryggmärgen hos gnagare och icke-mänskliga primater som påverkas av experimentell kronisk inflammatorisk skada i det centrala nervsystemet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter