Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Skalbara Nanohelices för Predictive Studier och Enhanced 3D visualisering
 
Click here for the English version

Skalbara Nanohelices för Predictive Studier och Enhanced 3D visualisering

Article DOI: 10.3791/51372 08:03 min
November 12th, 2014

Chapters

Summary November 12th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Exakt modellering av nanohelical strukturer är viktiga för prediktiva simuleringsstudier som leder till nya nanotekniktillämpningar. För närvarande är programpaket och koder begränsad skapa atomistiska spiralformade modeller. Vi presenterar två förfaranden för att skapa atomistiska nanohelical modeller för simuleringar, och ett grafiskt gränssnitt för att stärka forskningen genom visualisering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter