Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Nästa generations tissue microarray (ngTMA) Protokoll för Biomarker Studies
 
Click here for the English version

Nästa generations tissue microarray (ngTMA) Protokoll för Biomarker Studies

Article DOI: 10.3791/51893 09:32 min
September 23rd, 2014

Chapters

Summary September 23rd, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Protokollet syftar till att optimera konstruktionen och kvaliteten på vävnads microarrays för biomarkör forskning. Den innehåller aspekter av planering och design, digital patologi, virtuell slide annotering, och automatiserad vävnads ordnande.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter