Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ischemisk Tissue Skada i Dorsal skinfold avdelning Mus
 
Click here for the English version

Ischemisk Tissue Skada i Dorsal skinfold avdelning Mus: En Skin Flap modell för att undersöka Akut Ihållande Ischemi

Article DOI: 10.3791/51900
November 17th, 2014

Chapters

Summary November 17th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fönstret i murina rygg skinfold kammare presenteras visualiserar en zon av akut ihållande ischemi av en musculocutaneous flik. Intravital epi-fluorescens mikroskopi tillstånd för direkt och upprepad bedömning av mikrocirkulation och kvantifiering av hemodynamik. Morfologiska och hemodynamiska resultat kan vidare korreleras med histologiska och molekylära analyser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter