Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Intubation-medierad Intratrakeal (IMIT) Instillation
 
Click here for the English version

Intubation-medierad Intratrakeal (IMIT) Instillation: en icke-invasiv, Lung specifik Delivery System

Article DOI: 10.3791/52261
November 17th, 2014

Chapters

Summary November 17th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intubation medierad intratrakeal (IMIT) instillation av reagens är en utmärkt, icke-invasiv metod för att studera sjukdomar i andningsvägarna, såväl som ett förfarande för att ingjuta terapeutiska reagens direkt in i lungan. Det är ett snabbt och mycket reproducerbart förfarande som är lämpligt för preklinisk testning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter