Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Alternerande magnetfält-Responsive Hybrid Gelatin Mikrogeler för kontrollerad läkemedelsdosering
 
Click here for the English version

Alternerande magnetfält-Responsive Hybrid Gelatin Mikrogeler för kontrollerad läkemedelsdosering

Article doi: 10.3791/53680
February 13th, 2016

Summary February 13th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en enkel metod för att tillverka en biologiskt nedbrytbar gelatinbaserat läkemedelsfrisättnings plattform som är magneto-värmekänsligt. Detta uppnåddes genom att införliva superparajärnoxidnanopartiklar och poly (N-isopropylacrylamide- co akrylamid) inom ett sfäriskt gelatinmikro nätverk tvärbunden med genipin, i samband med ett alternerande magnetfält ansökningssystemet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter