Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Etablering av cancerstamcellskulturer från Human Konventionell osteosarkom
 

Etablering av cancerstamcellskulturer från Human Konventionell osteosarkom

Article doi: 10.3791/53884
October 14th, 2016

Summary October 14th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Närvaron av cancerstamceller (CSCs) i bensarkom har nyligen satts i samband med deras patogenes. I den här artikeln presenterar vi isoleringen av CSCs från primära cellkulturer som erhållits från mänskliga biopsier av konventionell osteosarkom (OS) med hjälp av förmågan hos CSCs att växa under ickeadherenta förhållanden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter