Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Nefrotoxin mikroinjektion i Zebrafish till Model akut njursvikt
 
Click here for the English version

Nefrotoxin mikroinjektion i Zebrafish till Model akut njursvikt

Article DOI: 10.3791/54241
July 17th, 2016

Chapters

Summary July 17th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Njurskador som uppstår från nephrotoxins, som omfattar läkemedel som sträcker sig från antibiotika till kemoterapeutika kan leda till komplexa sjukdomar vars patogenes förblir ofullständigt förstådd. Detta protokoll visar hur zebrafisk kan användas för sjukdom modellering av dessa villkor, som kan tillämpas på identifiering av renoprotective åtgärder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter