Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

This content is Open Access.

Reaksiyon Kinetiği ve I Yanma Dinamikleri
 
Click here for the English version

Reaksiyon Kinetiği ve I Yanma Dinamikleri

Article DOI: 10.3791/54661
November 7th, 2016

Chapters

Summary November 7th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Tetraiodine öğretmektir (I 4 O 9) ve alüminyum (Al) oluşan bir reaktif karışımın alev hızları ölçmek için bir protokol verilmektedir. Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile reaksiyon kinetiği çözülmesi için bir yöntem olup, aynı zamanda sunulmuştur. Ben 4 O 9 başka iyodin (V) oksit% 150 daha fazla reaktif olduğu bulunmuştur.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter