Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Tillverkning och Drug Delivery Tillämpningar av Silk Nanopartiklar
 
Click here for the English version

Tillverkning och Drug Delivery Tillämpningar av Silk Nanopartiklar

Article DOI: 10.3791/54669 09:03 min October 8th, 2016
October 8th, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nanopartiklar växer fram som lovande läkemedelstillförselsystem för ett brett spektrum av indikationer. Här beskriver vi en enkel men kraftfull metod för att tillverka silke nanopartiklar med användning av omvänd konstruerad Bombyx mori silke. Dessa silke nanopartiklar kan lätt laddas med en terapeutisk nyttolast och därefter undersökas för läkemedelsleveranstillämpningar.

Tags

Bioteknik , siden nanopartiklar cancer drug delivery silke fibroin nanomedicin
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter