Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

En ny metode
 
Click here for the English version

En ny metode: Super selektiv Adrenal venøs prøvetaking

Article DOI: 10.3791/55716
September 15th, 2017

Chapters

Summary September 15th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

'Super selektiv' adrenal venøs prøvetaking (ssAVS, også kalt Segmentinformasjon adrenal venøs prøvetaking: sAVS) ble utført ved hjelp av en mikro-kateter for å identifisere adrenal segment (e) som produserer store mengder av hormoner. SsAVS teknikken ble beskrevet tilfeller der adrenal Segmentinformasjon lesion(s) ble identifisert av ssAVS ble presentert og nytten av ssAVS i fremtidige adrenal forskning ble diskutert.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter