Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

This content is Open Access.

Bildebasert lagrangisk partikkelsporing i bed-load eksperimenter
 
Click here for the English version

Bildebasert lagrangisk partikkelsporing i bed-load eksperimenter

Article doi: 10.3791/55874
July 20th, 2017

Summary July 20th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Manuskriptet presenterer en protokoll for ledelse av bedlast-sedimenttransportforsøk hvor de bevegelige partikler spores av bildeanalyse. Forsøksfasiliteten, prosedyrene for løpebesøkelse og databehandling, og til slutt noen proof-of-concept-resultater, presenteres her.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter