Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Prov utvinning och samtidiga kromatografiska kvantitering av Doxorubicin och Mitomycin C efter drogen kombination leverans i nanopartiklar till tumör-bärande möss
 
Click here for the English version

Prov utvinning och samtidiga kromatografiska kvantitering av Doxorubicin och Mitomycin C efter drogen kombination leverans i nanopartiklar till tumör-bärande möss

Article DOI: 10.3791/56159
October 5th, 2017

Chapters

Summary October 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver en effektiv och bekväm analytisk process av provet extraktion och samtidig bestämning av flera droger, doxorubicin (DOX), mitomycin C (MMC) och en hjärt-giftiga DOX metabolit, doxorubicinol (DOXol), i biologiskt prover från en preklinisk bröst tumör modell behandlas med nanopartiklar formuleringar av synergistisk drog kombination.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter