Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Standardiserad mätning av näsans membran Transepithelial Potential skillnad (NPD)
 
Click here for the English version

Standardiserad mätning av näsans membran Transepithelial Potential skillnad (NPD)

Article doi: 10.3791/57006
September 13th, 2018

Summary September 13th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett standardiserat protokoll för att mäta nasal potentialskillnaden (NPD). Cystisk fibros transmembrane conductance regulator (CFTR) och epitelial natrium kanal (ENaC) funktion utvärderas av förändringen i spänningen över nasal epitelet efter superfusion av lösningar som ändra ion kanal aktivitet, som ger en effektmåttet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter