Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Muntliga bakterieinfektion och Shedding i Drosophila melanogaster
 
Click here for the English version

Muntliga bakterieinfektion och Shedding i Drosophila melanogaster

Article DOI: 10.3791/57676
May 31st, 2018

Chapters

Summary May 31st, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det här protokollet beskriver metoder att muntligen avslöja och infektera bananflugan Drosophila melanogaster med bakteriella patogener, och för att mäta antalet smittsamma bakterier skjul efter tarm infektion. Vidare beskriver vi effekten av immun mutanter på flyga överlevnad efter oral bakteriell infektion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter