Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Metall korrosion och effektiviteten av korrosionsinhibitorer i mindre ledande Media
 
Click here for the English version

Metall korrosion och effektiviteten av korrosionsinhibitorer i mindre ledande Media

Article DOI: 10.3791/57757
November 3rd, 2018

Chapters

Summary November 3rd, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Testning av processer i samband med materiella korrosion kan ofta vara svårt särskilt i icke vattenhaltigt miljöer. Här presenterar vi olika metoder för kortsiktiga och långsiktiga testning av korrosion uppförandet av icke vattenhaltigt miljöer såsom biobränslen, särskilt de som innehåller bioetanol.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter