Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Kontinuerlig Theta Burst stimulering af den bageste mediale frontale Cortex eksperimentelt reducere ideologiske trussel svar
 
Click here for the English version

Kontinuerlig Theta Burst stimulering af den bageste mediale frontale Cortex eksperimentelt reducere ideologiske trussel svar

Article DOI: 10.3791/58204
September 28th, 2018

Chapters

Summary September 28th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Trusler fremkalde pålideligt forskydninger i højtstående ideologiske investering, men lidt arbejde til dato har udforsket de neurale mekanismer, der ligger til grund for disse dynamikker. Dette papir beskriver hvordan kontinuerlig theta burst transkranial magnetisk stimulation kan anvendes til at teste bidrag af posterior mediale frontale cortex (og/eller andre regioner) til trussel-relaterede ideologiske skiftehold.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter