Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Mätning av levern mitokondriell syreförbrukning och Proton läcka kinetik för att uppskatta mitokondriell Respiration i Holstein mjölkkor
 

Mätning av levern mitokondriell syreförbrukning och Proton läcka kinetik för att uppskatta mitokondriell Respiration i Holstein mjölkkor

Article doi: 10.3791/58387
November 30th, 2018

Summary November 30th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här delar vi metoder för att mäta mitokondriell syreförbrukning, en definiera begreppet näringsmässiga Energetik och proton läcka, den primära orsaken till ineffektivitet i mitokondriell generation av ATP. Dessa resultat kan står för 30% av den energi som förlorade näringsämnen utnyttjande för att utvärdera mitokondriefunktion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter