Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

En Metadata utvinning metod för kliniska fallrapporter aktivera avancerad förståelse av biomedicinska begrepp
 

En Metadata utvinning metod för kliniska fallrapporter aktivera avancerad förståelse av biomedicinska begrepp

Article doi: 10.3791/58392
September 20th, 2018

Summary September 20th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll och tillhörande metadatamall för utvinning av text som beskriver biomedicinska begrepp i kliniska fallrapporter. Strukturerad textvärden produceras genom detta protokoll kan stödja djup analys av tusentals kliniska berättelser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter