Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

You have full access to this content through Seoul National University of Education

Intrakraniell farmakoterapi och smärta analyser hos gnagare
 
Click here for the English version

Intrakraniell farmakoterapi och smärta analyser hos gnagare

Article doi: 10.3791/58473
April 9th, 2019

Summary April 9th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utföra intrakraniell farmakologiska experiment följt av smärta beteende analyser hos gnagare. Detta protokoll tillåter forskare att leverera molekylära och cellulära mål i hjärnan, för farmakologiska agenter i behandling av smärta.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter