Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Utvinning av Lignin med högt β-O-4 innehåll av Mild etanol utvinning och dess effekt på Depolymerization avkastningen
 
Click here for the English version

Utvinning av Lignin med högt β-O-4 innehåll av Mild etanol utvinning och dess effekt på Depolymerization avkastningen

Article DOI: 10.3791/58575
January 7th, 2019

Chapters

Summary January 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att utföra etanol utvinning av lignin från flera biomassa källor. Effekten av utvinning villkor på lignin avkastning och β-O-4 innehåll presenteras. Selektiv depolymerization utförs på de erhållna lignins få hög aromatiska monomer produkter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter