Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

En behändig metod för extraktion och analys med vätskekromatografi högtrycks av katekolamin signalsubstanser och deras metaboliter
 
Click here for the English version

En behändig metod för extraktion och analys med vätskekromatografi högtrycks av katekolamin signalsubstanser och deras metaboliter

Article DOI: 10.3791/56445-v 13:35 min March 1st, 2018
March 1st, 2018

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar en bekväm fasta fasen extraktion kopplad till högtrycks vätskekromatografi (HPLC) med elektrokemisk detektion (ECD) för samtidig bestämning av tre Mao signalsubstanser och två av deras metaboliter i spädbarn urin. Vi identifierar också metaboliten MHPG som en potentiell biomarkör för tidig diagnos av hjärnskador för spädbarn.

Tags

Kemi fråga 133 katekolaminer polymera crown electrospun nanofiber packade-fiber fasta fasen extraktion (PFSPE) högtrycks vätskekromatografi med elektrokemisk detektion (HPLC-ECD) högrisk spädbarn
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter