Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett protokoll för transkraniell Photobiomodulation terapi hos möss
 
Click here for the English version

Ett protokoll för transkraniell Photobiomodulation terapi hos möss

Article DOI: 10.3791/59076-v
November 18th, 2018

Chapters

Summary November 18th, 2018

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Photobiomodulation terapi är en innovativ noninvasiv modaliteten för behandling av ett brett spektrum av neurologiska och psykiatriska sjukdomar och kan också förbättra friska hjärnans funktion. Detta protokoll innehåller en stegvis guide för att utföra hjärnan photobiomodulation hos möss av transkraniell ljus leverans, som kan anpassas för användning i andra laboratorium gnagare.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter