Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Dynamiska mellan föremål funktionella anslutningsmöjligheter avslöjar ögonblick till ögonblick hjärnan nätverkskonfigurationer drivs av kontinuerlig eller meddelande paradigm
 
Click here for the English version

Dynamiska mellan föremål funktionella anslutningsmöjligheter avslöjar ögonblick till ögonblick hjärnan nätverkskonfigurationer drivs av kontinuerlig eller meddelande paradigm

Article doi: 10.3791/59083
March 21st, 2019

Summary March 21st, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med den beskrivna metoden är att bestämma vid vilken stunder av paradigm (temporal perspektiv) och mellan vilka regioner (rumsliga perspektiv), uppstå betydande omkonfigurationer i funktionella anslutningsmöjligheter på funktionell magnetisk resonanstomografi inspelningar under vilken en tid-låst stimulans spelas.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter