Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utvinning av extracellulära blåsor från hela vävnad
 
Click here for the English version

Utvinning av extracellulära blåsor från hela vävnad

Article DOI: 10.3791/59143-v 09:03 min
February 7th, 2019

Chapters

Summary February 7th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här, tillhandahåller vi ett detaljerat protokoll för att isolera små extracellulära blåsor (EVs) från hela vävnader, inklusive hjärnan och tumör exemplar. Denna metod erbjuder en reproducerbar teknik för att extrahera EVs från solid vävnad för ytterligare nedströms analyser.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter