Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Data insamling och analys i Brainstem framkallade respons audiometri hos möss
 

Data insamling och analys i Brainstem framkallade respons audiometri hos möss

Article doi: 10.3791/59200
May 10th, 2019 Usage Statistics

Summary May 10th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Brainstem framkallade respons audiometri är ett viktigt verktyg i klinisk neurofysiologi. Numera är hjärnstammen framkallat respons audiometri också tillämpas i grundforskning och prekliniska studier med både farmakologiska och genetiska djurmodeller. Här ger vi en detaljerad beskrivning av hur auditiva hjärnstammen svar kan framgångsrikt registreras och analyseras i möss.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter