Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Identifiering av nukleolära faktorer under HIV-1-replikation genom rev immunoprecipitation och masspektrometri
 

Identifiering av nukleolära faktorer under HIV-1-replikation genom rev immunoprecipitation och masspektrometri

Article doi: 10.3791/59329
June 26th, 2019

Summary June 26th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi rev immunoprecipitation i närvaro av HIV-1 replikering för masspektrometri. De beskrivna metoderna kan användas för att identifiera nukleolära faktorer som är involverade i den infektiösa HIV-1-cykeln och är tillämpliga på andra sjukdomsmodeller för karakterisering av understuderade vägar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter