Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Hembaserad ordinerad lung övning hos patienter med stabil kronisk obstruktiv lungsjukdom
 
Click here for the English version

Hembaserad ordinerad lung övning hos patienter med stabil kronisk obstruktiv lungsjukdom

Article doi: 10.3791/59765
August 24th, 2019

Summary August 24th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras här är ett protokoll för att undersöka effekterna av hem-baserade föreskrivna pulmonell övning i stabila kroniskt obstruktiv lungsjukdom (kol) patienter, som ändras baserat på traditionella kinesiska övningar enligt dyspné och begränsad tränings kapacitet som observerats hos KOL-patienter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter