Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Çözülmüş Mineral Evrelerinin Atom Prob Tomografisi Analizi
 
Click here for the English version

Çözülmüş Mineral Evrelerinin Atom Prob Tomografisi Analizi

Article DOI: 10.3791/59863-v
October 25th, 2019

Chapters

Summary October 25th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ekstremite lamellae morfolojisi, bileşimi ve aralığıanalizi volkanizma ve metamorfizma ile ilgili jeolojik süreçleri anlamak için gerekli bilgileri sağlayabilir. Bu lamellanın karakterizasyonu için APT'nin yeni bir uygulamasını savuruyoruz ve bu yaklaşımı elektron mikroskobu ve FIB tabanlı nanotomografinin geleneksel kullanımıyla karşılaştırıyoruz.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter