Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Modellering størrelsen Spectrum for Macroinvertebrates og fisk i stream økosystemer
 
Click here for the English version

Modellering størrelsen Spectrum for Macroinvertebrates og fisk i stream økosystemer

Article DOI: 10.3791/59945-v 07:41 min
July 30th, 2019

Chapters

Summary July 30th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette er en protokoll for å modellere størrelses spekteret (Skalerings forholdet mellom individuell masse og befolkningstetthet) for kombinerte fiske-og virvelløse data fra wadable bekker og elver. Metoder inkluderer: feltet teknikker for å samle kvantitative fisk og virvelløse prøver; laboratorie metoder for å standardisere feltdataene; og statistiske dataanalyse.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter