Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Boru yapıları doku mühendisliği için Çekirdek / kabuk Baskı İskeleler
 
Click here for the English version

Boru yapıları doku mühendisliği için Çekirdek / kabuk Baskı İskeleler

Article doi: 10.3791/59951
September 27th, 2019

Summary September 27th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada sunulan bir basit kullanımlı, çekirdek / kabuk, üç boyutlu biyobaskı kurulum içi boş iskeleler, vasküler ve diğer borulu yapıların doku mühendisliği için uygun tek adımlı imalatı için.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter