Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Beredning av SNS Kobolt (II) Pincer Modell Komplex av lever alkohol Dehydrogenas
 
Click here for the English version

Beredning av SNS Kobolt (II) Pincer Modell Komplex av lever alkohol Dehydrogenas

Article DOI: 10.3791/60668-v 06:31 min March 19th, 2020
March 19th, 2020

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Beredningen av SNS pincer kobolt (II) modell komplex av lever alkohol dehydrogenas presenteras här. Komplexen kan förberedas genom att reagera ligand prekursor med CoCl2·6H2O och kan sedan rekristalliseras genom att låta dietyleter långsamt diffusa till en acetonitril lösning som innehåller koboltkomplexet.

Tags

Kemi Utgåva 157 beredning av modellkomplex omkristallisering enkristallina strukturer pincerkomplex elektrospraymasspektrometrikarakterisering ultraviolett synlig spektroskopikarakterisering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter