Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Encellede oppløsning tredimensjonal avbildning av intakte organoider
 
Click here for the English version

Encellede oppløsning tredimensjonal avbildning av intakte organoider

Article DOI: 10.3791/60709-v
June 5th, 2020

Chapters

Summary June 5th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hele 3D-strukturen og cellulært innhold av organoider, samt deres fenotypisk likhet med det opprinnelige vevet, kan fanges ved hjelp av encellede 3D-bildeprotokollen som er beskrevet her. Denne protokollen kan brukes på et bredt spekter av organoider som varierer i opprinnelse, størrelse og form.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter