Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bioinspireret blød robot med indbyggede mikroelektroder
 
Click here for the English version

Bioinspireret blød robot med indbyggede mikroelektroder

Article DOI: 10.3791/60717-v 08:24 min
February 28th, 2020

Chapters

Summary February 28th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Et bioinspireret stillads fremstilles af en blød fotolithografiteknik ved hjælp af mekanisk robuste og elektrisk ledende hydrogeler. De mikromønstrede hydrogeler giver retningsbestemt kardiomyocyt celle tilpasning, hvilket resulterer i en skræddersyet retning af aktivering. Fleksible mikroelektroder er også integreret i stilladset for at bringe elektrisk kontrol for et selvaktiverende hjertevæv.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter