Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Automatiserad leverans av mikrotillverkade mål för intensiv Laser Bestrålning Experiment
 
Click here for the English version

Automatiserad leverans av mikrotillverkade mål för intensiv Laser Bestrålning Experiment

Article DOI: 10.3791/61056-v
January 28th, 2021

Chapters

Summary January 28th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett protokoll presenteras för automatiserad bestrålning av tunna guldfolier med högintensiva laserpulser. Protokollet innehåller en steg-för-steg-beskrivning av micromachining mål tillverkningsprocessen och en detaljerad guide för hur mål förs till laserns fokus med en hastighet av 0,2 Hz.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter