Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Lågkostnads, volymstyrd mätsticks urinanalys för hemtestning
 
Click here for the English version

Lågkostnads, volymstyrd mätsticks urinanalys för hemtestning

Article doi: 10.3791/61406
May 8th, 2021

Summary May 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dipstick urinanalys är en snabb och prisvärd metod för att bedöma sitt personliga hälsotillstånd. Vi presenterar en metod för att utföra korrekt, billig mätsticka urinanalys som tar bort de primära felkällorna i samband med traditionella dip-and-wipe-protokoll och är tillräckligt enkel för att utföras av lekmannaanvändare hemma.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter