Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Biyolojik Dokuların Uyarılması için Elektrikli ve Manyetik Alan Cihazları
 
Click here for the English version

Biyolojik Dokuların Uyarılması için Elektrikli ve Manyetik Alan Cihazları

Article DOI: 10.3791/62111
May 15th, 2021

Chapters

Summary May 15th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, biyolojik dokuları uyarmak için kullanılan hem elektriksel hem de manyetik uyarıcılar oluşturmak için adım adım süreci açıklar. Protokol, hesaplamalı olarak elektrik ve manyetik alanları simüle etmek ve uyarıcı cihazların üretimini simüle etmek için bir kılavuz içerir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter