Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Free Access.

Kvantitativ 31P NMR-analys av ligniner och tanniner
 
Click here for the English version

Kvantitativ 31P NMR-analys av ligniner och tanniner

Article DOI: 10.3791/62696-v
August 2nd, 2021

Chapters

Summary August 2nd, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

31 (31) P NMR är ett kraftfullt verktyg för strukturell belysning av polyfenoler. Detta snabba, enkla, exakta, kvantitativa och mycket reproducerbara analytiska förfarande, som möjliggör kvantifiering och differentiering av de olika typerna av hydroxy-, fenol- och karboxylgrupper i ligniner och tanniner har nu blivit ett rutinmässigt analysverktyg.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter