Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Vi presenterar ett tvåstegsprotokoll för högkvalitativ mitokondriisolering som är kompatibel med proteinupptäckt och kvantifiering i proteomskala. Vårt protokoll kräver ingen genteknik och är därför lämpligt för att studera mitokondrier från alla primära celler och vävnader.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter