Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll beskriver en detaljerad metod för bakterieproduktion av rekombinanta proteiner, inklusive typiskt olösliga eller disulfidbindande proteiner, förpackade inuti extracellulära membranbundna vesiklar. Detta har potential att tillämpas på mångsidiga områden av vetenskaplig forskning, inklusive tillämpad bioteknik och medicin.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter