Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

11.7: RNA Girişimi
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
RNA Interference
 
TRANSKRİPT

11.7: RNA Girişimi

RNA interferansı (RNAi), kodlamayan küçük bir RNA molekülünün, mesajcı RNA (mRNA) transkriptine bağlanarak bir genin ekspresyonunu bloke ederek proteinin çevrilmesini önlediği bir süreçtir.

Bu süreç, hücrelerde doğal olarak, genellikle mikroRNA'ların aktivitesi yoluyla meydana gelir. Araştırmacılar, araştırma veya terapötik amaçlar için belirli genleri seçici olarak devre dışı bırakmak için sentetik RNA'lar ekleyerek bu mekanizmadan yararlanabilirler. Örneğin, RNAi, kanser gibi hastalıklarda aşırı aktif olan genleri bastırmak için kullanılabilir.

Süreç

Önce, hedeflenen gene tamamlayıcı bir diziye sahip çift sarmallı RNA sentezlenir. Kısa karışan RNA (siRNA) ve küçük firkete RNA (shRNA) dahil olmak üzere farklı çift sarmallı RNA türleri kullanılabilir. shRNA, bir tarafında bir firkete ilmeği olan çift sarmallı bir RNA oluşturan ve siRNA'nın bir öncüsü olan bir RNA ipliğidir.

Çift sarmallı RNA daha sonra, modifiye edilmiş virüsler gibi vektörler yoluyla enjeksiyon veya dağıtım gibi yöntemlerle hücrelere dahil edilir. ShRNA kullanılırsa, hücredeki Dicer gibi RNaz enzimleri onu daha kısa siRNA'ya böler ve saç tokası döngüsünü kaldırır.

Daha sonra siRNA, RISC (RNA kaynaklı susturma kompleksi) adı verilen bir kompleksin parçası olan Argonaute adlı bir enzime bağlanır. Burada siRNA'nın iki ipliği ayrıdır. Biri uzaklaşırken diğeri kılavuz şerit olarak adlandırılır & mdash; RISC'ye bağlı kalır. Kılavuz iplik olarak adlandırılır çünkü bu, tamamlayıcı baz eşleştirmesi yoluyla mRNA'ya bağlanan ve tüm RISC'yi mRNA'ya getiren ipliktir. Bu bağlanma çok spesifiktir çünkü siRNA genellikle hedeflenen mRNA'ya tamamen tamamlayıcı olacak şekilde tasarlanır. Argonaute daha sonra mRNA'yı böler ve bozarak proteine ​​çevrilmesini engeller ve geni etkili bir şekilde susturur.

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter