Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Mätning exocytos i de nervceller Använda FM-märkning
 
Click here for the English version

Mätning exocytos i de nervceller Använda FM-märkning

Article DOI: 10.3791/117
November 30th, 2006

Chapters

Summary November 30th, 2006

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Förmågan att mäta kinetiken av vesikler utgåva kan bidra till att ge inblick i några av grunderna i neurotransmission. Här har vi använt i realtid avbildning av blåsor märkt med röd fluorescerande färg FM 4-64 för att mäta graden av presynaptiska vesikler release i hippocampus neuronala kulturer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter